Location: Home> Committees > District Working Committees

Working Committee of Pudong Lawyers
Director :
Zhou Bo (SGLA)
Deputy directors :
Zhu Yilin  (Hansheng)
Zhang Ling  (Dentons Shanghai Office)
Zhang Hua  (Zhong Lun Shanghai Office)
Han Mingzhi  (Guanchi)
Working Committee of Huangpu Lawyers
Director :
Zhou Jingmin (Grandway Shanghai Office)
Deputy directors :
Yue Xuefei  (Yuecheng Shanghai Office)
Shao Wanquan  (City Development Law Firm)
Chen Yongxing  (Zhonglun W&D Shanghai Office)
Working Committee of Xuhui Lawyers
Director :
Liao Mingtao (Huiye)
Deputy directors :
Zhou Hui  (Junhe Shanghai Office)
Wen Chenjing  (Yuanye)
Tan Peichu  (Runyan Law Firm)
Ge Hai  (Hunglang Law Firm)
Working Committee of Changning Lawyers
Director :
Gu Jing (Weiheng Shanghai Office)
Deputy directors :
Chen Qingdong  (King & Wood Mallesons Shanghai Office)
Zhang Weihua  (Junyue)
Chen Feng  (Hiways)
Cao Dan  (Hanyuan Partners)
Working Committee of Jing’an Lawyers
Director :
Wang Haodong (Huzhong Law Firm)
Deputy directors :
Ye Ping  (Liuchunlei Law Firm)
Li Judong  (Yingke Shanghai)
Huang Ningning  (Grandall Shanghai)
Chen Kai  (V&T Law Firm)
Working Committee of Putuo Lawyers
Director :
Li Xiangnong (P&W Partners)
Deputy directors :
Xu Zongxin  (Kindall)
Jin Bingyi  (Runyi Law Firm)
Bi Yue  (Riying Law Firm)
Working Committee of Hongkou Lawyers
Director :
Tian Bo (Guantao Shanghai Office)
Deputy directors :
Zhang Ye  (Ruwen Law Firm)
Xun Hengjuan  (Jieming Law Firm)
Xue Guocai  (Win Zone)
Li Bin (Licheng)
Working Committee of Yangpu Lawyers
Director :
Wang Guixi (Sloma)
Deputy directors :
Zhang Wenjie  (Fenghuang)
Xu Weihuang  (SYNC )
Shen Daiqing  (Zhengyi Yongdao Law Firm)
Working Committee of Minhang Lawyers
Director :
Zhou Yusheng (Daopeng)
Deputy directors :
Xu Songting  (Xusongting Law Firm)
Wang Shixi  (Ronly&Tianwen)
Hang Wei  (Zhongxia)
Working Committee of Baoshan Lawyers
Director :
Tan Chunming (Shoulun Law Firm)
Deputy directors :
Yang Zhenrong  (Ruihe Law Firm)
Xiong Shaoshan  (Baihui Law Firm)
Shen Chun  (Excellent)
Chai Xiaoxue  (Legal Law Firm)
Working Committee of Jiading Lawyers
Director :
Chen Jinlong (Zhenghan Law Firm)
Deputy directors :
Wu Bin  (Zhidao)
Dai Lurong  (Jiuguang Law Firm)
Working Committee of Fengxian Lawyers
Director :
Xu Yehua (Anchen Law Firm)
Deputy directors :
Tian Yuan  (Yew & Jade)
Sheng Wangang  (Meigu Law Firm)
Working Committee of Songjiang Lawyers
Director :
Fu Weijun (Shanghai Rongcheng Weida)
Deputy directors :
Wu Chen  (Xiaocheng)
Pan Feng  (Fengzhao Law Firm)
Yu Liwei  (Leitian)
Xue Min  (Honesty&Reposal)
Working Committee of Jinshan Lawyers
Director :
Shen Renlei (Lidu)
Deputy directors :
Xu Chunlan  (Jinting)
Li Qing (Jibu Law Firm)
Zhou Renchang  (Qun Cheng Law Firm)
Shen Jun  (Jinwei Law Firm)
Working Committee of Qingpu Lawyers
Director :
Li Hui (Hengmao)
Deputy directors :
Wang Junjian  (Fangzheng Law Firm)
Li Ming  (Dongju Law Firm)
Working Committee of Chongming Lawyers
Director :
Ding Meihong (Julong Law Firm)
Deputy directors :
Chen Zilong  (Shenjiang Law Firm)

Copyright © All right reserved Shanghai Bar Association 沪ICP备17030485号-1