Location: Home> Council

The 11th Council of the Shanghai Bar Association
Date:2022-03-22 View:493

President

Ji Nuo


Vice Presidents

Zhu Linhai, Chen Feng, Zou Fuwen, Pan Shuhong, Lin Dongpin, Yang Bo, Cao Zhilong, Xu PeilongCouncil members (41 persons in total,in Chinese characters order):

Ding Deying, Wang Guixi, Mao Huigang, Tian Bo, Tian Yuan, Zhu Linhai, Zhu Liting, Xu Haixia, Sun Jiafeng, Li Hui, Li Xiangnong, Yang Bo, Yang Weidong, Wu Jian, Zou Fuwen, Shen Daiqing, Zhang Yan, Lu Yin, Chen Gang, Chen Feng, Chen Wei, Chen Jinlong, Chen Qingdong, Lin Dongpin, Yi Guoyong, Ji Nuo, Zhou Bo, Zhou Yusheng, Zhu Yueguang, Xu Shanshan, Xu Peilong, Tang Yong, Huang Ningning, Huang Rongnan, Cao Zhilong, Han Lu, Fu Weijun, You Minjian, Liao Mingtao, Tan Fang, Pan ShuhongCopyright © All right reserved Shanghai Bar Association 沪ICP备17030485号-1